• icon

  รายชื่อ บริษัท ไมโครไฟแนนซ์ทั้งหมด

 • icon

  การกรอกใบสมัครใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

 • icon

  เปอร์เซ็นต์การอนุมัติการใช้งานสูง - มากถึง 80%

วิธีการรับเงินจากบริษัท กู้เงินออมสิน

จำนวนสูงสุด
ถึง 5000000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
1-120 เดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่ถึง 28%
อายุของผู้กู้
20-70 ปี
การพิจารณาใบสมัคร
ไม่ถึง 96ชม
ตกลง
84%
วิธีบริษัทโอนเงิน
ทำการร้องขอ

ข้อมูลของข้อเสนอ กู้เงินออมสิน

โครงการตามนโยบายรัฐให้กู้เงินออมสิน 50,000 บาท

เงินกู้ฉุกเฉินออมสินจากเดิมที่เคยเปิดให้ลงทะเบียนรอบแรกไปแล้ว กับการตอบรับจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนกระทั่งในปัจจุบัน ธนาคารออมสินได้ออกโครงการมาเพื่อช่วยประชาชนรอบสอง โดยธนาคารออมสินสินเชื่อเพื่อประชาชนรอบนี้ ใครสามารถจะยื่นกู้เงินออมสินได้บ้าง และเป็นโครงการเงินกู้ฉุกเฉินออมสินจริงไหม

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 ธ.ค. 2567 หรือเมื่อสิทธิ์เต็ม วัตถุประสงค์ก็ยังเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างจากเดิมที่ให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10,000 บาท และยังมีวงเงินสินเชื่อเหลืออยู่ จึงนำมาปล่อยกู้เงินออมสิน ในโครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

หลักเกณฑ์ต่างๆของผู้ขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก(สร้างงานรายเดี่ยว)

 1. มัดรวมหมดทุกอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่มีรายได้ประจำ

 2. ไม่ต้องมีหลักประกัน (ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน)

 3. วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท

 4. ระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 3 ปี

 5. คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

 6. ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับ 6 เดือนแรก

ในกรณีที่สิทธิ์เต็มก่อนกำหนด ธนาคารออมสินสินเชื่อสำหรับช่วยเหลือประชาชนในผลิตภัณฑ์อื่นๆยังมีให้เลือกยื่นได้ตามความเหมาะสม ซึ่งก็มีดังนี้

 1. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อสำหรับแก้หนี้นอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะให้นำไปปิดหนี้นอกระบบ หรือใช้ในการประกอบอาชีพให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุด และห้ามนำไปปิดหรือรีไฟแนนซ์หนี้ในระบบ โดยจะให้กู้เงินก้อนออมสินได้ตามข้อมูลของหนี้นอกระบบ และเป็นไปตามความสามารถในการชำระคืน โดยจะได้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท

 2. เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อ Street Food เป็นการกู้เงินออมสินเพื่อให้เป็นเงินทุนในกิจการ และหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง และเพื่อนจะได้ยกระดับมาตรฐานของธุรกิจให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะให้กู้ตามความจำเป็นและจะให้กู้ได้ตามความสามารถในการผ่อนคืนวงเงินสินเชื่อให้ได้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นการให้กู้เงินออมสินเพื่อใช้ในการหมุนเวียนในการประกอบอาชีพหรือมีความตั้งใจจะประกอบอาชีพจริงๆ หรือเพื่อการดำรงชีพ ใช้หมุนเวียนสภาพคล่องต่างๆ หรือแม้แต่เป็นการนำไปชำระหนี้ต่างๆได้ โดยห้ามนำมาปิดสินเชื่อในธนาคารหรือห้ามนำไปลงทุนในสลากออมสิน และที่มีความเหมือนกับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากก็คือ ลูกค้าที่สามารถก็ได้จะมีทั้งอาชีพอิสระ พนักงานประจำและผู้ประกอบการรายย่อย

ความคิดเห็นของผู้ยืม

ยังไม่มีความคิดเห็นใด ๆ

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรก