• icon

  รายชื่อ บริษัท ไมโครไฟแนนซ์ทั้งหมด

 • icon

  การกรอกใบสมัครใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

 • icon

  เปอร์เซ็นต์การอนุมัติการใช้งานสูง - มากถึง 80%

วิธีการรับเงินจากบริษัท บัตรประชารัฐ

จำนวนสูงสุด
ถึง 20000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
1-24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่ถึง 28%
อายุของผู้กู้
20-50 ปี
การพิจารณาใบสมัคร
ไม่ถึง 48ชม
ตกลง
75%
วิธีบริษัทโอนเงิน
ทำการร้องขอ

ข้อมูลของข้อเสนอ บัตรประชารัฐ

ใครสามารถทำบัตรประชารัฐได้บ้าง

 บัตรประชารัฐ คือ จุดเริ่มต้นของนวัติกรรมการแก้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำของประชาชน ระดับฐานราก ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ถือได้ว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐ และเพื่อเป็นแนวทางการดำรงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้รู้จักถึงการทำมากิน และการใช้จ่ายอย่างพอเหมาะพอควร

เป้าหมายหลักๆของบัตรประชารัฐ

 1. ช่วยเรื่องการมีงานทำ โดยรัฐบาลจะส่ง AO (Account Officer) เข้าสำรวจพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายถึงสาเหตุของการมีรายได้น้อย และวิธีแก้ไข เพื่อต้องการจะมีงานทำ และดูสภาพโดยรวมตามความเป็นจริง

 2. ช่วยเรื่องการฝึกทักษะอาชีพ จะเห็นได้ว่าจะมีโครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตามชุมชน หมู่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 3. ช่วยเหลือเรื่องแหล่งเงินทุน สำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพเป็นของตนเอง

ในปี 2567 สวัสดิการบัตรประชารัฐล่าสุด โดยกรมบัญชีกลางจัดให้มีวงเงินเพิ่มจากเดิมในบัตรประชารัฐ 500 บาทจากที่เคยได้รับปกติอยู่แล้ว เป็นเวลา 3 เดือนด้วยกัน คือ ตุลาคม, พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2567

 • ผู้ถือบัตรประชารัฐ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับ 300 บาท รวมเป็น 800 บาท ระยะเวลา 3 เดือน

 • ผู้ถือบัตรประชารัฐ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี จากเดิมรับ 200 บาท รวมเป็น 700 บาท ระยะเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ เงินจำนวน 500 บาทนี้ไม่สามารถจะกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยจะต้องใช้จ่ายในร้านค้าธงฟ้าที่ร่วมรายการ และชำระผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน 

ในปัจจุบันบัตรประชารัฐล่าสุดยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมาเพิ่มอีก 2 รายการ คือ 

 1. เพิ่มเติมเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพ สำหรับผู้ที่ถือบัตรประชารัฐ ที่มีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไป 50 -100 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้

 • รายได้ของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 0 – 30,000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 100 บาท

 • รายได้ของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 30,001 – 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 50 บาท

 1. เงินคืน 5% สำหรับผู้ถือบัตรประชารัฐ ที่มีการเติมเงิน และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรในการซื้อของในร้านธงฟ้าต่างๆ

การใช้บัตรประชารัฐกดเงินสด สามารถทำได้ที่ตู้  ATM ธนาคารกรุงไทย โดยจะต้องใช้รหัสผ่าน แบบเดียวกับบัตร ATM และสำคัญคือตู้ ATM นั้นจะต้องมีปุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงสามารถจะทำรายการถอนเงินออกมาได้

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรประชารัฐ

 1. ต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

 2. เป็นผู้ว่างงาน และมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น บัญชีเงินฝาก สลากออมสิน หรือทรัพย์สินต่างๆที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท

 4. เป็นผู้ที่มีรถยนต์ได้ไม่เกิน 1 คัน หากมีมากกว่านั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัครบัตรประชารัฐ

 5. ผู้ที่มีบัตรเครดิต จะต้องมีการพิจารณาจากการมีรายได้ โดยจะต้องไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนและไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ความคิดเห็นของผู้ยืม

ยังไม่มีความคิดเห็นใด ๆ

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรก