• icon

  รายชื่อ บริษัท ไมโครไฟแนนซ์ทั้งหมด

 • icon

  การกรอกใบสมัครใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

 • icon

  เปอร์เซ็นต์การอนุมัติการใช้งานสูง - มากถึง 80%

วิธีการรับเงินจากบริษัท กู้เงินกรุงไทย

จำนวนสูงสุด
ถึง 1000000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
1-60 เดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่ถึง 28%
อายุของผู้กู้
20-60 ปี
การพิจารณาใบสมัคร
ไม่ถึง 96ชม
ตกลง
76%
วิธีบริษัทโอนเงิน
ทำการร้องขอ

ข้อมูลของข้อเสนอ กู้เงินกรุงไทย

จะกู้เงินกรุงไทย แบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง

ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการเรื่องการเงิน พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร ทั้งทางด้านการศึกษา และเพื่อพัฒนาองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านเงินทุน เงินกู้ เงินด่วน หรือแม้แต่ให้กู้เงินกรุงไทยเพื่อจัดการธุรกิจ หรือเพื่อการศึกษาพัฒนาองค์กรต่อๆไป

ธนาคารกรุงไทย มีสินเชื่ออะไรที่น่าสนใจบ้าง

 1. สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นการกู้เงินผ่านธนาคารอย่างกรุงไทย ที่ให้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับรายได้ขั้นต่ำที่สมัครเงินกู้ได้อยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไป

 2. สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus สำหรับพนักงานเอกชนเท่านั้นที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เป็นเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR+7% ต่อปี มีระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 5 ปี ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้

 3. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus เป็นสินเชื่อสำหรับคนทำงานเอกชน ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย เป็นเงินด่วนทันใจ ดอกบี้ย MRR+9% ต่อปี การกู้เงินกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus นี้จะเป็นแบบวงเงินหมุนเวียน โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 4. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สมัครได้ทั้งพนักงานเอกชน ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะเป็นสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ โดยจะกู้เงินกรุงไทยนี้ได้จะต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย และจะได้วงเงินสูงสุดถึง 15 เท่าของรายได้พร้อมกับสามารถทำบัตรกดเงินสดได้เลย โดยจะคิดตามจริงที่ได้ใช้ไป และจะใช้หรือไม่ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มต้นที่ MRR+3.5% / MRR+5.5% / MRR+6%

 5. สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปและจะต้องมีอายุงานต่อเนื่องมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป เป็นการกู้เงินกรุงไทยที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 2 - 5 ล้านบาท จะมีหรือไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็ได้ และยังสามารถทำบัตรกรุงไทย KTC ร่วมกับสินเชื่อได้อีกด้วย โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับแบบหักเงินได้ชำระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้างจะเริ่มต้นที่ MRR+0.75% และแบบ Auto Debit อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+2.75%

MRR คือ Minimum Retail Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยของบริการเงินกู้ที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยสำหรับเงินกู้ทุกๆประเภทที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เป็นอัตรดอกเบี้ยแบบลอยตัว และมีความผันผวนมากจึงอาจจะทำให้มีดอกเบี้ยที่สูงกว่าและก็ใช้กันมากที่สุดในการทำธุรกรรมเงินกู้ และก็มักจะใช้กับสินเชื่อบ้าน อย่างเช่นในการกู้เงินกรุงไทยในบางประเภทจะคิดดอกเบี้ยแบบ MRR

MOU คือ Memorandum of Understanding เป็นเอกสารหรือหนังสือสัญญาที่บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย และต้องเห็นพ้องตรงกันถึงรายละเอียดในบันทึกข้อตกลง และตัวแทนของทั้งสองฝ่ายจะต้องลงนามเพื่อรับรอง ถึงความพอใจกับข้อตกลงที่ทำร่วมกัน

ความคิดเห็นของผู้ยืม

ยังไม่มีความคิดเห็นใด ๆ

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรก