• icon

  รายชื่อ บริษัท ไมโครไฟแนนซ์ทั้งหมด

 • icon

  การกรอกใบสมัครใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

 • icon

  เปอร์เซ็นต์การอนุมัติการใช้งานสูง - มากถึง 80%

วิธีการรับเงินจากบริษัท กู้เงินก้อนออมสิน

จำนวนสูงสุด
ถึง 5000000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
1-72 เดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่ถึง 28%
อายุของผู้กู้
20-65 ปี
การพิจารณาใบสมัคร
ไม่ถึง 72ชม
ตกลง
78%
วิธีบริษัทโอนเงิน
ทำการร้องขอ

ข้อมูลของข้อเสนอ กู้เงินก้อนออมสิน

กู้เงินก้อนออมสิน กับโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยประชาชน 

ธนาคารออมสิน ธนาคารของคนไทย กับรางวัลแห่งความสำเร็จเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ในระยะเวลา 107 ปีที่มากกว่าการธนาคาร แต่เป็นธนาคารเพื่อสังคม โดยการมุ่งมั่นที่จะตอบสนองกับความต้องการของคนไทยในทุกๆด้าน เพื่อเดินหน้าสร้างสรรค์ให้ประเทศมีความมั่นคงในอนาคต และนวัตกรรมทางการเงินได้อย่างมีคุณค่า

ปัจจุบันปี 2567 มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารในด้านปล่อยกู้เงินก้อนออมสิน กับโครงการต่างๆสำหรับลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ โดยจะมีสินเชื่อเงินก้อนออมสินในรูปแบบต่างๆ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อเพื่อผู้สูงวัย เป็นต้น ซึ่งได้ถูกดำเนินการตามนโยบายของรัฐสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

มาตรการช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ

 1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยแยกตามประเภทการกู้เงินก้อนออมสินดังนี้

 • สำหรับคนที่มีอาชีพอิสระ จะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10 % ต่อเดือน โดยสินเชื่อเงินก้อนออมสินนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เพื่อรับคิวในการเรียกเข้าไปเซ็นสัญญา

 • สำหรับคนที่มีรายได้ประจำ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน โดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับคิวผ่านเว็บไซต์เช่นกัน

 1. สินเชื่อเพื่อการปรับโครงสร้างลูกหนี้รายย่อย โดยวิธีการรวมหนี้ต่างๆ เฉพาะสินเชื่อเงินก้อนออมสิน และบัตรเครดิตของธนาคารออมสินเท่านั้น เช่นการรวมหนี้ค้างชำระที่ไม่เกิน 90 วันจากการกู้เงินก้อนออมสินเพื่อสิ่งปลูกสร้าง รวมกับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันต่างๆเช่นบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด โดยเมื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว จะไม่ทำให้เสียประวัติ ลดภาระหนี้ ทั้งค่างวดและดอกเบี้ย ยังสามารถจะใช้วงเงินที่เหลือในบัตรเครดิตได้ตามเดิมและไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มเติม

 2. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนได้นาน 3 - 5 ปี วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือน โดยใช้ บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสหกรรมขนาดย่อม เป็นหลักประกันการกู้เงินก้อนออมสิน

บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสหกรรมขนาดย่อม คือ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยจะทำหน้าที่ในการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักทรัพย์ หรือมีไม่เพียงพอต่อการขอกู้เงินก้อนออมสิ

ธนาคารออมสิน ยังมีสินเชื่อสวัสดิการต่างๆ เพื่อตอบรับกับโครงการของรัฐบาล อีกหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อจะให้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกองค์กรจะได้มีโอกาสในการกู้เงินก้อนออมสิน เช่น

 1. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชนทั่วไป

 2. สินเชื่อสวัสดิการเพื่อข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ

 3. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานราชการ

ความคิดเห็นของผู้ยืม

ยังไม่มีความคิดเห็นใด ๆ

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรก