• icon

    รายชื่อ บริษัท ไมโครไฟแนนซ์ทั้งหมด

  • icon

    การกรอกใบสมัครใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

  • icon

    เปอร์เซ็นต์การอนุมัติการใช้งานสูง - มากถึง 80%

วิธีการรับเงินจากบริษัท กู้เงิน ธ.อ.ส

จำนวนสูงสุด
ถึง 4000000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
1-60 เดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่ถึง 28%
อายุของผู้กู้
20-65 ปี
การพิจารณาใบสมัคร
ไม่ถึง 96ชม
ตกลง
82%
วิธีบริษัทโอนเงิน
ทำการร้องขอ

ข้อมูลของข้อเสนอ กู้เงิน ธ.อ.ส

กู้เงิน ธอส. สินเชื่อโครงการเพื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยต่ำ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( ธอส. ) Government Housing Bank เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงการคลัง โดยจัดขึ้นตามประราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยให้กู้เงิน ธอส. เพื่อประโยชน์ต่างๆ และกระทำการตามกำหนดของธนาคาร เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน

โดยปกติแม้แต่ผู้เขียนเองก็จะไม่ค่อยคุ้นชินกับชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สักเท่าไร หรืออาจจะเป็นเพราะไม่เคยได้ทำธุรกรรมกับธนาคารนี้เลย และอาจจะเพราะในเขตที่อยู่ไม่มีสาขา แต่ถ้าพูดเรื่องสินเชื่อเงินกู้ เงินด่วน หรือจะกู้เงิน ธอส. ก็มีผลิตภัณฑ์ไว้ให้ลูกค้าเพื่อแก้ไขเรื่องที่อยู่ที่ทำกินของประชาชนตามนโยบายรัฐด้วยนะ

โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน เป็นการกู้เงิน ธอส. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ผ่อนสบายๆสูงสุดถึง 40 ปีโดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปีและคงที่ใน 2ปีแรก โดยสามารถจะยื่นขอเงินกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2567 – 30 ธ.ค. 2568 แต่หากสินเชื่อเต็มวงเงินเสียก่อน ก็จะต้องขอสิ้นสุดโครงการก่อนเวลาที่กำหนด คุณสมบัติของผู้กู้เงิน ธอส. จะต้องเป็นคนในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท

โครงการสินเชื่อบ้านเอื้ออาทร เป็นการกู้เงิน ธอส. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ในโครงการ บ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ โดยวงเงินกู้จะได้ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย และผ่อนชำระได้ไม่เกิน 30 ปีรวมกับอายุของผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี ด้วยเหตุผลที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ปัญหาความไม่มั่นคงของที่อยู่อาศัย และต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสต่างๆในกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย

โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เป็นการกู้เงิน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ และเพื่อซ่อมแซมหรือต้องการต่อเติม โดยสามารถจะยื่นขอเงินกู้ได้ภายใน 18 เมษายน 2567 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%ต่อปี 2% ต่อปีและ5%ต่อปี ตามลำดับ ตั้งแต่ ปีที่ 1 – 7 โดยคุณสมบัติของผู้ขอเงินกู้ จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน

ที่ดินราชพัสดุ หมายถึง เป็นที่ดินประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่าที่หลวง รวมไปถึงที่สาธารณะ ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

จะเห็นว่าสินเชื่อหลักๆของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะเป็นการกู้เงิน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย หรือเงินกู้เพื่อต่อเติม ซ่อมแซม ซึ่งจะแตกต่างจากสถาบันการเงินอื่นๆ ที่จะเน้นสินเชื่อเงินด่วน สำหรับการแก้เรื่องปากท้อง การประกอบอาชีพ หรือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ดังนั้นสำหรับ ธอส. จึงเป็นสถาบันการเงินที่เน้นในเรื่องความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยโดยแท้จริง

ความคิดเห็นของผู้ยืม

สุภาพร​ พร
December 17, 2020

อยากกู้เงินไปปิดหนี้บัตรกดเงินสดแล้วผ่อนกับทางธนาคารค่ะ