Username
  Passwords
   
สมัครสมาชิก
 
head12
 
หน้าแรก
ศธ.ร่วมกับ สสส.จัดทำชุดความรู้การใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชน ให้ดาวน์โหลดฟรี 14/07/2008
 
โดย ผู้จัดการออนไลน์26 พฤษภาคม 2551 09:42 น.
       ศธ.ร่วมมือกับ สสส.จัดทำชุดความรู้ power point กว่า 150 หน้า เสนอแนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน และหลักสูตรเสริมทักษะทางอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย พร้อมให้สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ดาวน์โหลดฟรี
       

       
       นางจรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.ร่วมกับ สำนักงานงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนา “แนวทางอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน” โดยจัดทำรูปแบบชุดความรู้ความรู้ power point นำเสนอแนวทางอินเทอร์เน็ตปลอดภัยสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และหลักสูตรเสริมทักษะอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย จำนวน 146 หน้า เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้สอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้ได้นำชุดความรู้และหลักสูตรขึ้นไว้บนเว็บไซต์ www.sema.go.th เพื่อให้สถานศึกษา นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่สนใจดาวน์โหลดฟรี เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ได้ทราบถึงภัยต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็น
       
       ส่วนเนื้อหาของหลักสูตรเสริมทักษะอินเทอร์เน็ตนั้น จะประกอบด้วย การสอนเรื่องภัยแฝงออนไลน์ ที่จะเน้นไม่ให้เด็กเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองผ่านการแชต Hi5 ที่ปรากฏหน้าตาเจ้าของอย่างชัดเจน รวมถึงการหลงเชื่อบุคคลที่อ้างตัวขอทำความรู้จักและชักชวนออกไปข้างนอก หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม จะนำร่องชุดความรู้และหลักสูตรเสริมทักษะอินเทอร์เน็ตประมาณ 2 เดือน พร้อมกับจะเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรนี้จริงจัง ซึ่งหากเรียนจนจบหลักสูตรส่งงานในภาคปฏิบัติครบถ้วน ทาง ศธ.จะออกเกียรติบัตรรับรองว่าจบหลักสูตรดังกล่าวให้
       
       และ www.sema.go.th นักเรียนยังกวดวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษได้ จะสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 800 ชั่วโมง และในอนาคตจะเพิ่มเติมวิชาอื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่เด็กๆ เพิ่มขึ้น
  Comment By : username : 12/09/2008  

เปี่ยมศักดิ์

addComment

หน้า 1 / 1 ไปยังหน้า

 

hd2