Username
  Passwords
   
สมัครสมาชิก
 
head12
 
หน้าแรก
ผุดหลักสูตรใช้เน็ตสร้างสรรค์ 14/07/2008
 
         ศธ.ทำหลักสูตรใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ให้โรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองสนใจดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ไปใช้ได้ฟรี


ดร.จรวยพรธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยจัดทำชุดความรู้เพาเวอร์พอยต์นำเสนอแนวทางใช้อินเทอร์เน็ตปลอดภัยสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และหลักสูตรเสริมทักษะอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย จำนวน 146 หน้าเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้สอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้นำชุดความรู้และหลักสูตรขึ้นไว้บนเว็บไซต์ www.sema.go.th เพื่อให้สถานศึกษานักเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่สนใจดาวน์โหลดฟรี เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ได้ทราบถึงภัยต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์

เนื้อหาของหลักสูตรเสริมทักษะอินเทอร์เน็ตฯประกอบด้วยการสอนเรื่องภัยแฝงออนไลน์ เน้นไม่ให้เด็กเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองผ่านการแชทไฮไฟว์ที่ปรากฏหน้าตาเจ้าของอย่างชัดเจน รวมถึงการหลงเชื่อบุคคลที่อ้างตัวขอทำความรู้จักและชักชวนออกไปข้างนอก หรือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม จะนำร่องชุดความรู้และหลักสูตรเสริมทักษะอินเทอร์เน็ตฯ ประมาณ 2 เดือนพร้อมกับจะเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรนี้จริงจัง หากเรียนจนจบหลักสูตรส่งงานในภาคปฏิบัติครบถ้วน ศธ.จะออกเกียรติบัตรรับรองว่าจบหลักสูตร

นอกจากให้ความรู้เรื่องใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์www.sema.go.th แล้วนักเรียนยังสามารถมาเรียนรู้ กวดวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้ จะมีสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6 โดยใช้เวลาเรียนประมาณ800 ชั่วโมงและในอนาคตจะเพิ่มเติมวิชาอื่นๆ ดร.จรวยพรกล่าว

       นายชิตพงษ์กิตตินราดร รองผู้จัดการแผนงานไอซีทีเพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สสส.กล่าวว่าสสส.อยากให้เยาวชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ดีและปลอดภัยจึงร่วมมือกับหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันทำงานเชิงนโยบายพัฒนาหลักสูตรการสอนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ที่สำคัญคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติยังออกกฎคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของเด็กมาแล้ว จึงจำเป็นจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก

 คม ชัด ลึก 26 พฤษภาคม 2551

  Comment By : frannyberry : 27/10/2010  

cialis on line 463 viagra prices oqi
  Comment By : frannyberry : 26/10/2010  

propecia wmb order accutane online rsenhg ultram 06123 buy brand name valium :-[[[
  Comment By : frannyberry : 26/10/2010  

order accutane online nsa buy prednisone 32157 ambien 598
  Comment By : frannyberry : 22/10/2010  

prozac uiywq online augmentin kwp biaxin online 673392 phenergan qdw

addComment

หน้า 1 / 2 ไปยังหน้า

 

hd2