Username
  Passwords
   
สมัครสมาชิก
 
head12
 
หน้าแรก
"พัทยา"ตื่นแก้น.ร.ติดเกม 14/07/2008
 
      เมืองพัทยา - นายฟารุด วงษ์บริสุทธิ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเมืองพัทยา กล่าวว่า ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านเกม อินเตอร์เน็ตออนไลน์ และสถานประกอบการที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยช่วงเวลา 08.30-15.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ ห้ามเยาวชนแต่งกายชุดนักเรียนใช้บริการ

- อบจ.นนท์ตั้งกองสาธารณสุข

นนทบุรี - พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี กล่าวว่า จะจัดตั้งกองสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชน เมื่อจัดตั้งแล้วจะตั้งคลีนิค ที่ริมถนนราชพฤกษ์ มีแพทย์คอยให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

- "บึงยี่โถ"ร่วมกำจัดยุงลาย

ปทุมธานี - นายรังสรรค์ นันตกาวงศ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบึงยี่โถ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เผยว่า ได้ตั้งโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกฉีดพ่นยากำจัดยุงลายตามบ้านเรือน
      - ได้ฤกษ์เปิดโอท็อปพลาซ่า

ปราจีนบุรี - นายปัญญา บำรุงวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ในเดือนตุลาคมนี้ จะเปิดบริการศูนย์โอท็อปพลาซ่า ตั้งอยู่ระหว่างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเส็ง ตรงข้ามกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี โดยมีสินค้าจาก 7 อำเภอร่วมวางจำหน่าย

- เสนอขอ2.6ล้านช่วยร.ร.ตชด.

สระแก้ว - นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สระแก้ว กล่าวว่า ได้เตรียมนำเรื่องเข้าสภาเพื่อขออนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อรัญประเทศ จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,599,600 บาท โดยจะขออยู่ในงบประมาณปี 2552

- อบจ.สุรินทร์ทำแผนพัฒนา 3 ปี

สุรินทร์-นายธงชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุรินทร์ กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี มีเป้าหมาย 4 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพชีวิต การเพิ่มรายได้, พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 10 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด และการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

- "ชูโชติ"คว่ำอดีตนายก"พังงา"

พังงา-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพังงา วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่า นายชูโชติ โกยกุล หัวหน้ากลุ่มพังงาก้าวหน้า ได้คะแนนสูงสุด 2,434 คะแนน ส่วนนายอภิเดช หิโตปกรณ์ หัวหน้ากลุ่มน้ำใส-ใจจริง และอดีตนายกเทศมนตรี คนล่าสุด ได้ 2,050 คะแนน

- สถ.แจกงบประปาระนอง15ล้าน

ระนอง-นายวิชัย จำปา ท้องถิ่นจังหวัดระนอง กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ.ระนอง 15 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 5 โครงการ คือ ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มะมุ 4.2 ล้านบาท, อบต.บางแก้ว 4.2 ล้านบาท, เทศบาลตำบลละอุ่น หมู่ที่ 5 ต.ละอุ่นใต้ 3 ล้านบาท หมู่ที่ 4 ต.ละอุ่นใต้ 2.1 ล้านบาท และระบบประปาบาดาลของ อบต.กะเปอร์ 1.5 ล้านบาท

- ทต.อุโมงค์หนุนการศึกษา

ลำพูน-นายชวิน คำบุญเรือง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน กล่าวว่า เทศบาลลงนามพันธสัญญาความร่วมมือสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และหลักสูตรให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน 7 แห่ง 1.3 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาการศึกษาต่อไป

 วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11077
ย่อยข่าวท้องถิ่น


addComment

หน้า 1 / 0 ไปยังหน้า

 

hd2