Username
  Passwords
   
สมัครสมาชิก
 
head12
 
หน้าแรก
วธ.จัดเรตสิ่งพิมพ์ ทำวิจัยเฟ้นหาสื่อดี 14/07/2008
 
       

      น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความเห็นประเด็นการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี้ 1.ควรกำหนดให้มีการทำวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทในประเทศไทย ส่วนการจำหน่ายหรือการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมาะสมควรให้สังคมเป็นผู้พิจารณา 2.สำหรับการตีความ กำหนดคำนิยาม คำจำกัดความ และตีความคำ ข้อความ หรือภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ที่ประชุมมีมติมอบให้นายอิทธิพล ปรีติประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้านสื่อจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบดำเนินการ 3.ด้านกระบวนการส่งเสริมการอ่าน การสร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน มีมติมอบให้สภาเยาวชนกรุงเทพมหานครดำเนินการ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านต่อไป

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6418 ข่าวสดรายวัน
  Comment By : frannyberry : 24/10/2010  

state auto insurance 8D texas homeowners insurance ldxio auto insurance quotes 837 car insurance 2930
  Comment By : frannyberry : 24/10/2010  

online prescription for acomplia :)) buy Toprol XL %-((( prednisone tablets %((
  Comment By : frannyberry : 21/10/2010  

car insurance quotes fwgwd home owners insurance quote :OO cheap auto insurance etrp new jersey car insurance 104257
  Comment By : frannyberry : 21/10/2010  

accutane online pharmacy :DD cialis =((

addComment

หน้า 1 / 2 ไปยังหน้า

 

hd2